Tarieven & vergoedingen

Vergoedingen

Vanaf januari 2013 hebben de zorgverzekeraars de dieetadvisering weer opgenomen in het basispakket!

Iedereen heeft daardoor recht op 3 uur behandeltijd bij een diëtist, dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed. 3 uur behandeltijd staat ongeveer gelijk aan 4-6 consulten. In geval van een aanvullend zorgpakket komt u bij verschillende zorgverzekeraars in aanmerking voor meer vergoeding.

Indien er sprake is van ziektebeelden (zoals Diabetes, COPD, hart- en vaatziekte en ernstig overgewicht) en uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg, dan worden uw dieetkosten vanuit de ketenzorg betaald. Vanuit de Ketenzorg ontvangt u 4 uur behandeltijd. Uw huisarts kan u vertellen of uw verwijzing hieronder valt.

U kunt zonder een verwijzing naar de diëtist. Echter, zorgverzekeraar CZ eist wel een verwijsbrief van de huisarts, deze kunt u bij uw huisarts aanvragen.

Indien u zich meldt zonder verwijzing zal de diëtist een korte screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. De diëtist van Diëtistenpraktijk Vida Sana heeft de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te kunnen voeren.

 


 

Tarieven

Per november 2016 zijn de volgende tarieven van kracht.

 

Soort consult
Gemiddelde duur consult
Indirecte patiëntgebonden tijd
Totaal
Eerste consult
60 minuten
15 minuten
75 minuten
Tweede consult
20 minuten
10 minuten
30 minuten
Lang vervolgconsult
20 minuten
10 minuten
30 minuten
Kort vervolgconsult
10 minuten
5 minuten
15 minuten
Telefonisch vervolgconsult
10 minuten
5 minuten
15 minuten
Lang online vervolgconsult (videochat)
20 minuten
10 minuten
30 minuten
Kort online vervolgconsult (videochat)
10 minuten
5 minuten
15 minuten
E-mailconsult
15 minuten
15 minuten

 

Met de zorgverzekeraars zijn verschillende tarieven afgesproken. Indien u niet meer in aanmerking komt voor vergoeding van de dieetadvisering via uw zorgverzekeraar (omdat uw uren op zijn) dan wordt er €15,00 per kwartier in rekening gebracht.

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen is een huisbezoek altijd mogelijk. Voor een huisbezoek geld een toeslag van €21,00. Een huisbezoek kan mogelijk vergoed worden indien u een verwijsbrief van uw arts heeft waarop wordt vermeld dat huisbezoeken nodig zijn.

 

Afspraken afzeggen 
Indien u verhinderd bent, graag de afspraak minstens 24 uur van tevoren afzeggen, dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Kosten die in rekening worden gebracht worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Op de bovenstaande onderdelen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.